menu dblex
2ge
4ägna
5bestå
offra
räkna
spika
6anvisa
skatta
skänka
stämma
taxera
7anordna
avisera
avsätta
beräkna
bevilja
meddela
värdera
8bestämma
förordna
spendera
tilldela
9annonsera
uppskatta
utanordna
öronmärka
10affischera
fastställa
12tillförsäkra