menu dblex
4köpa
5förse
hämta
ordna
värva
6skaffa
7furnera
inhämta
8beställa
leverera
prestera
uppdriva
9förskaffa
ombesörja
10åstadkomma
11införskaffa
14tillhandahålla