menu dblex
3frö
4fart
lust
ryck
sats
5anlag
drift
klack
skutt
släng
start
6anfall
anlopp
anslag
avsats
början
embryo
försök
impuls
raptus
spjärn
7antydan
avspark
skuldra
tendens
tillbud
uppslag
8rudiment
9antydning
bemödande
initiativ
11disposition
13tillstymmelse
17kraftansträngning