menu dblex
4liva
mana
oroa
pina
rida
5driva
fästa
hetsa
piska
plåga
preja
stöta
tjata
6anropa
drabba
genera
gissla
häckla
mangla
ofreda
pressa
spänna
storma
tränga
tvinga
urgera
7anfalla
anfäkta
angripa
antasta
besvära
hemsöka
martera
påsätta
påverka
tortera
8anbringa
anstorma
avpressa
avtvinga
bearbeta
bestorma
bönfalla
förfölja
styvhala
9applicera
attackera
10bombardera
trakassera
12interpellera