menu dblex
2be
4ombe
yrka
äska
5bedja
bjuda
kalla
kräva
6begära
7uppmana
8tillsäga
9hemställa