menu dblex
3jäv
not
obs
4vink
5pinne
prick
tadel
6fotnot
kritik
skrapa
7bakläxa
erinran
klander
påtalan
tilltal
tillägg
varning
8erinring
yttrande
9förmaning
kommentar
ogillande
prickning
påpekande
reflexion
reprimand
uttalande
10annotation
anteckning
förklaring
invändning
korrektion
påminnelse
upplysning
11förebråelse
iakttagelse
observandum
observation
påminnelser
tillsägelse
utskällning
överhalning
12anmärkningar
uppskrivning
13fingervisning
uppsträckning
16tillrättavisning