menu dblex
4ange
5åtala
6angiva
anmäla
stämma
utpeka
åklaga
7förebrå
klandra
sakföra
8beskylla
tilltala
tillvita
9förkättra