menu dblex
2be
4yrka
5bedja
gripa
haffa
hejda
häkta
kräva
snyta
tigga
önska
6ansöka
begära
7fängsla
utbedja
8beslagta
fasttaga
9arrestera
hemställa
kvarhålla
11sollicitera