menu dblex
5judas
spion
7delator
8sykofant
tjallare
9baktalare
förrädare
rapportör
10kronvittne
överlöpare
13skvallerbytta