menu dblex
5plåga
vånda
ånger
6tvivel
8lockelse
prövning
själanöd
själsnöd
skrupler
9besökelse
frestelse
vedermöda
10bedrövelse
hemsökelse
själsstrid
själsvånda
11anfäktelser
13hallucination