menu dblex
3sur
4besk
frän
hård
kärv
salt
vass
5barsk
skarp
stark
sträv
6bister
bitter
häftig
sträng
syrlig
vresig
7bitande
härsken
kritisk
spetsig
8vassnäst
9avvisande
stickande
10sarkastisk