menu dblex
3fly
kav
mol
pin
4helt
just
rakt
rent
rätt
spik
stup
5exakt
platt
stopp
strax
stört
tvärt
6blankt
precis
rentav
skvatt
splitt
spritt
totalt
7absolut
ackurat
bestämt
riktigt
ytterst
8kapitalt
komplett
splitter
9smockfull
10alltigenom
ordentligt
11fullkomligt
synnerligen
uteslutande
12bokstavligen
fullständigt
uttryckligen
16hundraprocentigt