menu dblex
3väg
4gata
gång
5allén
aveny
7chaussé
lövgång
trädrad
8esplanad
promenad
9boulevard