menu dblex
5anomi
8frånvaro
9avyttring
vilsenhet
10avhändande
känslokyla
11försäljning
12främlingskap
förljugenhet
likgiltighet
utestängdhet
13kallsinnighet
kontaktlöshet
16verklighetsflykt
18kontaktsvårigheter