menu dblex
5urban
6vänlig
8älskvärd
9medgörlig
10förbindlig
nedlåtande
11tillgänglig
12förekommande
15tillmötesgående