menu dblex
3bod
sak
4fall
låda
shop
5basar
butik
ensak
firma
gruff
inköp
strid
tvist
6avslut
handel
krakel
syssla
7affärer
företag
göromål
köpslut
magasin
marknad
rörelse
varuhus
8boutique
business
geschäft
historia
händelse
snabbköp
9affärerna
förtjänst
hantering
privatsak
åliggande
10handelsbod
handelshus
kontrovers
uppgörelse
verksamhet
11förehavande
förhållande
förrättning
spekulation
transaktion
12angelägenhet
tilldragelse
13affärsföretag
etablissemang
mellanhavande
14fabriksrörelse
sysselsättning
15finansoperation
kärlekshistoria
17affärstransaktion
18kärleksförbindelse