menu dblex
3hem
kod
mål
tal
5plats
6bostad
pekare
8lokation
påskrift
syftning
tillhåll
9husnummer
skrivelse
10böneskrift
utanskrift
överskrift
11destination
vistelseort
12uppehållsort
14bestämmelseort
bostadsuppgift
15destinationsort
hyllningsadress
18hyllningsskrivelse