menu dblex
4börd
5adeln
stånd
6frälse
höghet
7nobless
ädelhet
8adelskap
adelsmän
fullblod
9frälsemän
själsadel
10adelsstånd
ridderskap
riddersmän
11aristokrati
själsfinhet
välborenhet