menu dblex
5osund
tokig
6anomal
avvita
barock
defekt
rubbad
vanför
7anormal
förvänd
grotesk
konstig
ofärdig
onormal
oriktig
pervers
sjuklig
sällsam
8felaktig
förvuxen
monströs
oformlig
psykopat
svagsint
underlig
vanskapt
9avvikande
förvriden
monstruös
onaturlig
paradoxal
sinnesslö
10excentrisk
irreguljär
missbildad
patologisk
sinnessjuk
snedvriden
överdriven
11psykopatisk
vidunderlig
12exceptionell
oregelbunden
oregelmässig
regelstridig
sinnesrubbad
13otillräknelig
15undantagsmässig