menu dblex
3lek
4etyd
läxa
vana
5drill
rutin
6studie
7dressyr
exercis
manöver
praktik
träning
8skolning
utövning
9duglighet
färdighet
förarbete
kunnighet
10erfarenhet
repetition
upprepning
11preparering
skicklighet
12förberedelse
13andaktsövning
övningsstycke