menu dblex
5stark
6väldig
7kraftig
makalös
oerhörd
slående
8dräpande
imposant
omåttlig
9storartad
stormande
10övermäktig
11betvingande
frapperande
imponerande
12förkrossande
13oemotståndlig
översvallande