menu dblex
7gedigen
kraftig
slående
8bindande
eklatant
9konklusiv
plausibel
trovärdig
10auktoritär
illusorisk
11bestickande
handgriplig
obestridlig
oemotsäglig
vederhäftig
12auktoritativ
otvivelaktig
ovedersäglig
13tillförlitlig
överbevisande