menu dblex
4klar
nära
5redig
6mätbar
rimlig
tydlig
7grafisk
8åskådlig
9summarisk
synoptisk
10förutsebar
kortfattad
schematisk
11lättfattlig
systematisk
tabellarisk
översiktlig
12överblickbar
13diagrammatisk
väldisponerad