menu dblex
4låta
tåla
6fördra
glömma
stryka
7förbigå
förlåta
tillåta
ursäkta
8tillgiva
tolerera
9acceptera