menu dblex
4klav
moja
6nyckel
7lathund
version
8parafras
tolkning
10förklaring
11återgivning
12förflyttning
13försvenskning
14interpretation