menu dblex
5dubba
tolka
6uttyda
återge
7vertera
8förklara
omskriva
överföra
9explicera
kompilera
10assemblera
överflytta
11translatera
12interpretera