menu dblex
5beslå
finna
6drabba
7avslöja
ertappa
förvåna
skrämma
8chockera
frappera
9förbluffa
förbrylla
överfalla
10surprenera
överrumpla