menu dblex
3lov
4pris
5beröm
skryt
7smicker
9överdrift
10superlativ
12superlativer