menu dblex
2ge
3fly
4avge
5avstå
lämna
offra
räcka
uppge
6avlåta
förära
prisge
skänka
7avlämna
erbjuda
hembära
hänvisa
inlämna
utlämna
8anförtro
antvarda
deponera
frambära
leverera
presenta
överlåta
9anbefalla
framlämna
hänskjuta
överräcka
10avleverera
inleverera
presentera
tillställa
överbringa
12överantvarda