menu dblex
5glans
6förakt
fördel
höghet
högmod
7övertag
8säkerhet
övermakt
övervikt
9prevalens
supremati
övervälde
10auktoritet
mästerskap
nonchalans
11suveränitet
virtuositet