menu dblex
3hög
vis
4dryg
snäv
5karsk
prima
stolt
säker
6bättre
främst
förmer
mallig
myndig
riktig
stilig
superb
viktig
7elegant
eminent
lysande
makalös
snobbig
snorkig
stöddig
suverän
upphöjd
utmärkt
virtuos
8arrogant
bornerad
briljant
faderlig
highbrow
högbrynt
högmodig
nedlåten
skrytsam
starkare
övermaga
9betydande
föraktlig
glänsande
högdragen
högfärdig
magistral
mästerlig
sardonisk
storartad
storordig
tvärsäker
övermodig
10enastående
föraktfull
grötmyndig
nedlåtande
nonchalant
ojämförlig
självsäker
övermäktig
11betryggande
dominerande
12förnämligare
förstklassig
protegerande
självbelåten
struntförnäm
13självmedveten
utomordentlig