menu dblex
3råd
4möte
6debatt
samråd
samtal
stämma
7hearing
palaver
rådslag
session
vädring
8kongress
krigsråd
mangling
samspråk
9kollegium
konferens
reflexion
symposium
10diskussion
eftertanke
familjeråd
kollokvium
pourparler
resonemang
11förhandling
rådfrågning
rådplägning
sammankomst
sammanträde
ventilation
övervägande
12konsultation
13underhandling
15sammanträffande