menu dblex
4råna
6ofreda
okväda
skymfa
7anfalla
angripa
antasta
8bestorma
invadera
9attackera
missfirma
överraska
10överrumpla