menu dblex
4deal
pakt
5avtal
6ackord
beslut
recess
7fördrag
kartell
traktat
villkor
8kontrakt
10avhandling
engagemang
förlikning
konvention
uppgörelse
11arrangemang
15tillmötesgående