menu dblex
4enas
5sluta
6avgöra
avtala
berama
samsas
7avsluta
8bestämma
förlikas
9ackordera
förhandla
10fastställa
kontrahera