menu dblex
5ljuga
6skarva
skryta
utrera
7brodera
skräppa
8chargera
fabulera
förgylla
försköna
förstora
förvärra
karikera
småljuga
9färglägga
förbättra
svartmåla
utbrodera
10exaggerera
tillspetsa
överbetona
överskatta
11dramatisera
övervärdera
16överdimensionera