menu dblex
5beslå
täcka
7belägga
besätta
förhyda
överdra
8bestryka