menu dblex
4utse
vika
5anslå
binda
7avsätta
undanta
utmärka
8bestämma
9reservera
10förbehålla
16specialdestinera