menu dblex
3bön
håg
vån
4lust
skön
åtrå
5begär
behag
behov
sinne
vilja
7begäran
böjelse
fordran
habegär
längtan
8ambition
anhållan
föresats
åstundan
önskemål
10aspiration
tillönskan
önskningar
11förhoppning