menu dblex
4liva
5fetma
6addera
haussa
stegra
stärka
7fördyra
förhöja
8tilltaga
9stimulera
10accelerera