menu dblex
3öda
5slösa
6spilla
8förbruka
förslösa
9förspilla
10förskingra
12misshushålla