menu dblex
3död
4fall
ruin
5skada
7fördärv
förfall
8framfart
sabotage
skövling
tabelras
9förödelse
undergång
utplåning
vandalism
10förintelse
spoliering
utradering
11destruktion
förstörelse
12skadegörelse
16tillintetgörelse