menu dblex
4göra
5knyta
skapa
6alstra
bereda
bringa
orsaka
skaffa
stifta
7inrätta
utverka
8anställa
förmedla
uppdriva
upprätta
9framkalla
förorsaka
förskaffa
genomföra
producera
realisera
10effektuera
genomdriva
åstadkomma
11förverkliga
12åvägabringas