menu dblex
3bra
kry
5botad
frisk
6duktig
kurant
utsövd
7utvilad
9arbetsför
12tillfrisknad