menu dblex
6återge
8återbära
återföra
9returnera
återbörda
återsända
10rembursera
restituera
återbetala
återställa