menu dblex
4åtra
5rygga
6frångå
minnas
återta
7upphäva
8avskaffa
frammana
hemkalla
inställa
reducera
återföra
återtaga
9annullera
dementera
10avbeställa
rappellera
ristornera
återkallas
13kontramandera