menu dblex
4löna
sona
5gälda
tacka
6betala
7besvara
ersätta
8gengälda
gottgöra
kvittera
motsvara
9returnera
10vedergälla
återbetala