menu dblex
4avse
luta
mena
ämna
ärna
5gälla
sikta
syfta
7beräkna
omnämna
11eftersträva