menu dblex
6publik
vittne
7tittare
9åskådarna
10auskultant
betraktare
iakttagare
närvarande
ögonvittne