menu dblex
3kam
4balk
berg
höjd
list
nipa
rygg
5backe
drill
kulle
platå
revel
takås
6bjälke
knalle
ryggås
7högland
taknock
8höjdrygg
9bergsrygg
dragstång
14höjdsträckning